kWh meter check – Amsterdam

  • Gebruiker: kWh meterstanden komen niet overeen met standen van de energieleverancier.
  • Opdracht: kWh-meter controleren op registratie

Energieverbruik: Bij start van de meting hebben we de standen van de kWh-meter opgenomen. Einde van de meetperiode hebben we opnieuw de kWh-meterstanden opgenomen. De standen hebben we vergeleken met het gemeten energieverbruik door onze schrijvende meter.

Voorbeeld PDF meetrapport